Vilka vi är

Rikard Nilsson - Delägare, krögare och kökschef på Spisa

Björn & Sofie Persson -Delägare på Spisa samt krögare på Koka, Björns bar, Familjen och Perssons på kajen

Emma Wennerberg - Restaurangchef och sommelier

Ann-Kristin Persson- Köksmästare


och givetivis alla andra i köket och i matsalen

 

Mathias, Rebecca, Julia, Petrus, Karl, Emma, Emma, Herman, Mira, Gabriel och Peter